Om Norlandia Sjøstjerna barnehage

Norlandia Sjøstjerna barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger ett steinkast fra Melbu sentrum. Vi har skog, mark, fjell og fjære like i nærmiljøet, noe som gjør at vi kan tilby barna våre varierte turer. Vi er en barnehage med stort mangfold så inkludering, anerkjennelse og respekt er viktige verdier i det daglige arbeidet vårt.

Norlandia Sjøstjerna barnehage er en barnehage hvor mange ulike kulturer møtes. Vi ser på dette som en berikelse i hverdagen, for både voksne og barn. Høsten 2019 kommer vi til å videre-utvikle mangfoldsarbeidet i barnehagen.

For barnehageåret 2018/2019 kommer vi til å ha stort fokus på lekekompetanse og sosial kompetanse. I tillegg har vi matematikk som realfagsatsning.

Sjøstjerna barnehage er godkjent helsefremmende barnehage, og høsten 2019 kommer vi til å ha fokus på avslapning og hvile i barnehagedagen. Vi begynner da med barne-yoga og vi tilbyr også svømming for de eldste barna.

Norlandia Quest for 2019 heter Go Green,  miljø og bærekraftig utvikling er viktige verdier og holdninger vi formidler til barna i barnehagen vår.

Vi har et godt mat-tilbud vårt i barnehagen, Vi baker egne grovbrød hver dag, har en vegetardag og serverer 3 varme måltid i uka. Se også egen side for konseptet MatMedSmak.

Personalgruppen består av barnehagelærere med ulike fordypninger og tilleggsutdanninger. En av de ansatte er også utdannet spesialpedagog. Det øvrige personalet består av erfarne barnehageveiledere og en barne-og ungdomsarbeider. Mange av de ansatte har jobbet i barnehagen i flere år, og vi er et personale i ulike aldre som utfyller hverandre på en veldig god måte. Vi utviser mye omsorg og gir trygghet til barna i hverdagen.