Om Norlandia Sjøstjerna barnehage

Norlandia Sjøstjerna barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger ett steinkast fra Melbu sentrum. Vi har skog, mark, fjell og fjære like i nærmiljøet, noe som gjør at vi kan tilby barna våre varierte turer.

Norlandia Sjøstjerna barnehage er en barnehage med stort mangfold, der mange ulike kulturer møtes. Vi ser på dette som en berikelse i hverdagen, for både voksne og barn.

For barnehageåret 2018/2019 kommer vi til å ha en realfagsatsning med hovedfokus på matematikk. I tillegg har vi stort fokus på lekekompetanse og sosial kompetanse.

Norlandia Quest for 2019 heter Go Green, så miljø vil også være i fokus.

Barneantallet fordelt på alder vil i 2018/2019 gi oss én avdeling med barn i alderen 0-3 år, én avdeling med barn i alderen 3-4 år og én avdeling med skolestarterne på 5-6 år.